درباره ما

وبدال با به خدمت گرفتن تکنولوژی سعی دارد تا با نگاهی مدرن بار دیگر حوزه های برنامه نویسی، تصمیم گیری و نظارت را برای کارآفرینان و صاحبان کسب و کارها تعریف نماید.

ما در وبدال تلاش میکنیم تا با ارائه ابزار های مدیریتی به کسب و کار های بزرگ و کوچک کشور و ساختن آینده ای با فرصت های بیشتر و برابر برای مدیران و صاحبان کسب و کار به توسعه اقتصادی کشور کمک کنیم.

ما در تلاشیم تا از تمامی شاخه های تکنولوژی روز همچون هوش تجاری، علم رباتیک و اینترنت اشیا حداکثر استفاده را برده و در نهایت راهکارهای مدیریتی در کلاس جهانی را برای کسب و کار های کشور عزیزمان به ارمغان آوریم